Základní škola Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy 3056, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 30. 5.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3.A Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
3.B Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
3.C Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
4.A Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
4.B Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Adamová Iveta - .. - .. .. - .. .. - - - - - - -
Dvořáková Blanka - .. .. .. .. .. Lanč - - - - - - - -
Horová Petra - .. .. .. - .. - .. - - - - - - -
Hnídková Martina Alice Kop Kop Kop
Skokanová Lenka - .. .. .. .. - - - - - - - - - -
Šantrůčková Iveta - - .. .. .. - - - - - - - - - -
Temlová Mária - - - - - - - - - - - - - - -
Plavcová Miroslava - - - - - - - - - - - - - - -
Janoušková Ivana - - - - - - - - - - - - - - -
Másilková Sandra - - - - - - - - - - - - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Špetlík Václav
6 odpadá Info 4.A (A1AB)
7 odpadá Info 4.A (A1AB)
Beránek Antonín
7 přesun >> HV 7.A na 31.5. 2. hod
Gajdošíková Marie
8 přesun >> CH 9.A na 31.5. 6. hod
Kopřivová Jitka
1 spojeno (Hnid lek) NJ 7.A (nj2) 7.A
2 spojeno (Hnid lek) NJ 8.A (nj2) JUup
3 spojeno (Hnid lek) NJ 9.A (nj2) JUup
Lančová Barbora
2 odpadá AJ 3.C
6 Dohled - školní jídelna  
6 odpadá TV 3.B
Novotná Lucie
1 odpadá AJ 4.A (A1AA)
Steinerová Michala
před 1. hod dohled Dohled - II. stupeň patro  
Stará Markéta
4 odpadá AJ 4.B (A1BA)
Turtáková Mária
1 odpadá AJ 4.A (A1AB)
4 odpadá AJ 4.B (A1BB)
před 3. hod dohled Dohled - II. stupeň patro  
Změny v rozvrzích tříd
3.A
0. - 14. les. Obecná absence třídy
3.B
0. - 14. les. Obecná absence třídy
3.C
0. - 14. les. Obecná absence třídy
4.A
0. - 14. les. Obecná absence třídy
4.B
0. - 14. les. Obecná absence třídy
7.A
1 NJ nj2 7.A spojí Kop (Hnid)
7 HV přesun >> na 31.5. 2. hod
8.A
2 NJ nj2 JUup spojí Kop (Hnid)
9.A
3 NJ nj2 JUup spojí Kop (Hnid)
8 CH přesun >> na 31.5. 6. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou